Multi Source Feedback
Appraisal & Assessment
Maatschaps- en vakgroep- gesprekken


Multi Source Feedback

IFMS-online biedt een online feedback-systeem dat informatie en feedback over het functioneren van medisch specialisten verzamelt, analyseert en rapporteert. IFMS-online heeft daartoe een eigen vragenlijst ontwikkeld naar de laatste inzichten voor effectieve feedback voor medische professionals. Tevens ondersteunt het systeem de standaard-werkwijzen voor IFMS: zowel voor de Multi Source Feedback (MSF) als voor de Appraisal & Assessment (A&A) methode biedt het systeem een op maat gemaakte feedbackmodule.

Het systeem verzorgt online het uitnodigen van feedbackgevers en verstuurt automatisch herinneringen wanneer de feedbackgever niet binnen de gewenste termijn reageert. Het systeem sluit op een zelf te kiezen moment de feedbackfase af, analyseert de ontvangen feedback en verwerkt het tot een overzichtelijke en grafische rapportage. De rapportage levert een bruikbare agenda voor het evaluatiegesprek en biedt een goede basis voor een persoonlijk ontwikkelplan.

IFMS-online vragenlijst

De IFMS-online vragenlijst is gebaseerd op het CanMeds competentiemodel en de verdere uitwerking daarvan in het KNMG kwaliteitsmanifest (2005). Het CanMeds-model, in de 90-er jaren in Canada ontwikkeld, beschrijft het functioneren van medisch specialisten aan de hand van zeven competentie-gebieden. Het model biedt een brede en algemeen aanvaarde toetssteen voor de kwaliteit van het functioneren van medisch specialisten en geeft richting aan hun professionele ontwikkeling.

De IFMS-online vragenlijst combineert de kwantitatieve analyse van de MSF-aanpak met de kwalitatieve inhoud van de A&A-methode. De daarmee verkregen feedback levert zowel een betere herkenning bij de ontvanger van de feedback, alsook de mogelijkheid tot een meer betekenisvolle voorbereiding op het IFMS-evaluatiegesprek.

Andere MSF-vragenlijsten, maatwerk

Ons feedbacksysteem voorziet in de mogelijkheid van maatwerkaanpassingen van de standaard IFMS-online vragenlijst.
Het systeem biedt aan medische staven de mogelijkheid tot het gebruiken van op de eigen situatie afgestemde vragenlijsten, waarmee IFMS effectiever kan worden ingezet binnen de organisatie.Procesbewaking

Via de IFMS-online Manager (IOM) zijn de belangrijkste IFMS-processen direct te volgen. De IOM biedt de mogelijkheid om individuele trajecten te bewaken en aan te sturen en genereert eenvoudig overzichten op het niveau van de medische staf, waarmee onder meer adequaat aan IGZ-verplichtingen kan worden voldaan.