E-portfolio

Het E-portfolio is het persoonlijk portfolio van IFMS-online. Dit 'digitaal dossier' stelt medisch specialisten in staat alle informatie rondom hun opleiding, werkervaring, competentie- en persoonlijke ontwikkeling up-to-date en toegankelijk te houden via een online applicatie. Het dossier is strikt persoonlijk: de medisch specialist is eigenaar van het E-portfolio, voert het beheer over de opgeslagen informatie en over de toegankelijkheid daarvan voor derden.

Inhoud E-portfolio

Het portfolio is een gestructureerde omgeving voor het opslaan van informatie over werkervaring, opleiding, nascholing en herregistratie, competenties en competentie-ontwikkeling, waaronder IFMS.

Het E-portfolio biedt de mogelijkheid om bestaande documenten (curriculum vitae, diploma’s, registraties in beroepsregisters, overzichten van publicaties en voordrachten, en ook MSF-rapportages en persoonlijke ontwikkelplannen) te uploaden. Ook maatschap- en vakgroepplannen kunnen eenvoudig opgeslagen worden in het portfolio. Op deze wijze kan een overzichtelijk dossier worden opgebouwd, zonder dat dit voor de medisch specialist een zware administratieve last oplevert.