Multi Source Feedback
Appraisal & Assessment
Maatschaps- en vakgroep- gesprekken


Maatschaps- en vakgroepgesprekken

In steeds meer ziekenhuizen worden periodieke gesprekken tussen stafbestuur en maatschappen / vakgroepen gevoerd over ontwikkeling en beleid, kwaliteit, samenwerking etc.

Individuele ontwikkelafspraken krijgen meerwaarde wanneer deze zijn gerelateerd aan de omgeving waarin de medisch specialist werkt. IFMS-online ondersteunt bij het vinden van deze collectieve ambitie van specialist, maatschap, medische staf en ziekenhuis. Afstemming van die ambities vergroot de effectiviteit van IFMS, waarborgt werkplezier voor professionals en verbetert het presteren van de maatschap.

Naast een verbinding op collectieve doelstellingen zoeken we verbinding in het uitvoeren van plannen en het realiseren van individuele doelstellingen.
Ontwikkeldoelen worden makkelijker en beter gerealiseerd wanneer dit gebeurt in de context van een maatschap die op de hoogte is, en vanuit die kennis steunt, stimuleert en aanspreekt. Ervaar hoe inspirerend en effectief het kan zijn om de eigen ontwikkeling te koppelen aan de strategische keuzes van de maatschap of vakgroep.

Onze manier van werken biedt de mogelijkheid om deze meerwaarde van IFMS te realiseren. Wij zetten graag onze ervaring met het ontwikkelen van medisch beleid in om persoonlijke plannen meerwaarde te geven. En zorgen ervoor dat individuele verbeterpunten op een productieve manier bespreekbaar worden in de maatschap.