Multi Source Feedback
Appraisal & Assessment
Maatschaps- en vakgroep- gesprekken


Appraisal & Assessment

De Appraisal & Assessment methode start evenals de MSF-methode met het inwinnen van informatie over het functioneren van de medisch specialist in zijn/haar directe werkomgeving. Dit gebeurt bij de A&A-methode in de vorm van een aantal open vragen, te beantwoorden door feedbackgevers en door de specialist zelf. De analyse van beide sets antwoorden levert de agenda voor het A&A-evaluatiegesprek.

IFMS-online ondersteunt de A&A-methode door middel van een online-tool, dat de antwoorden van de diverse feedbackgevers ordent, onderscheidt in kwaliteiten en ontwikkelpunten en het resultaat terugkoppelt in de vorm van een overzichtelijke rapportage.