Training gespreksleiders

Het IFMS-evaluatiegesprek is in hoge mate bepalend voor het resultaat en de effectiviteit van het IFMS-traject. Een goede voorbereiding van IFMS-gespreksleiders is dan ook cruciaal voor succesvolle implementatie van IFMS.

IFMS-online biedt een training voor gespreksleiders, die de deelnemers leert om op een professionele manier een IFMS-evaluatiegesprek voor te bereiden, te voeren en te zorgen voor bruikbare verslaglegging en opvolging.

Compact programma

Het programma van de training is sterk op de praktijk gericht. Korte stukken theorie koppelen we aan praktische oefeningen en rollenspelen met een professionele acteur. In de uitvoering van de training sluiten we nauw aan bij aanwezige vaardigheden van de deelnemers en passen het programma daarop aan. Wij hanteren een intensieve aanpak in een groep van bij voorkeur niet meer dan 8 deelnemers.

De training vindt plaats in twee bijeenkomsten van een dagdeel of avond, te organiseren in eigen huis of op een externe locatie. Onze ervaring, en ook die van staven die wij begeleiden, is dat in deze twee bijeenkomsten een goede basis kan worden gelegd voor effectieve invulling van de gespreksleidersrol.

Intervisie

Daarnaast verzorgen wij bijscholings- en intervisiebijeenkomsten voor gespreksleiders. Deze bijeenkomsten bieden de deelnemers onder meer de mogelijkheid om via een gestructureerde intervisie te leren van elkaars ervaringen. Daarnaast richt het programma zich op het aanscherpen van gespreksvaardigheden in de rol van gespreksleider en worden specifieke thema's uitgediept, zoals het omgaan met weerstand in gesprekken.

Accreditatie

Onze trainingen en bijeenkomsten voor gespreksleiders zijn geaccrediteerd door ABAN.

Deelname aan de training voor gespreksleiders levert medisch specialisten 8 accreditatiepunten op. De nascholings- en intervisiebijeenkomsten zijn eveneens geaccrediteerd en leveren bij deelname 4 punten op.